De Algemene Jaarvergadering wordt online gehouden op donderdag 29 oktober. Inschrijven via E-golf4u. De onderliggende bescheiden kunt u inzien/downloaden door in te loggen op de website in het ledengedeelte onder het menu-onderdeel "De Vereniging".