Onder wedstrijdinfo in het ledengedeelte staat de wedstrijdkalender 2022