Financiële aspecten lidmaatschap Golfclub De Schoot 

Leden vanaf 27 jaar (2024)

Clubcontributie per jaar  €  98,50 (vanaf  80 jaar € 63,50)
Baangeld per jaar € 1.050,00 (vanaf  80 jaar  € 735,00)
Cateringbijdrage per jaar € 75,00
Totaal per jaar € 1.223.50 (vanaf 80 jaar € 870,00)

Nieuwe leden

betalen bovendien eenmalig bij toetreding: 

Entreegeld club  €  50,00 
Entreegeld baan  € 100,00
Totaal eenmalig  € 150,00
   

De toelating van nieuwe leden vindt normaliter plaats per 1 januari, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Entreegeld is verschuldigd vanaf de leeftijd van 27 jaar.

Jeugdleden

  6 t/m 18 jaar       19 t /m 26 jaar     

19 t /m 26 jaar 
(mits studerend, dagstudie minimaal 3 dagen per week)

Clubcontributie per jaar €   35,00 €   50,00 €   50,00
Baangeld per jaar €  50,00 € 400,00 € 205,00
Totaal per jaar €  85,00 € 450,00 € 255,00

Jeugdlessen: eigen bijdrage  € 80,00 per 10 lessen of € 40,00 voor 5 winterlessen

Aanvraagformulier Lidmaatschap zie pdf pdfaanmeldformulier en toestemmingsverklaring 

Toelichting

Clubcontributie  Bestemd voor lidmaatschap Golfclub De Schoot (incl. lidmaatschap NGF, abonnement op het Golfjournaal en aansprakelijkheidsverzekering).
Baangeld Bestemd voor Golf &Country Course Sint-Oedenrode. Hiervoor kan door de leden gebruik worden gemaakt van de baan en oefenfaciliteiten.
Cateringbijdrage Wordt gestort op uw cateringpas waarmee betaald kan worden op Golf & Country
Course Sint-Oedenrode.
Entreegeld club Eenmalige bijdrage bestemd voor Golfclub De Schoot bij aanvaarding van het lidmaatschap. 
Entreegeld baan Eenmalige bijdrage bestemd voor Golf & Country Course Sint-Oedenrode bij aanvaarding van het lidmaatschap.

Voor de betaling van de clubcontributie, het entreegeld club en de eigen bijdrage jeugdlessen, ontvangt u een rekening van de penningmeester van de golfclub die automatisch geind gaat worden.

Voor het baangeld, de cateringpas, de cateringbijdrage en het entreegeld baan krijgt u de rekening van Golf & Country Course Sint-Oedenrode.