Financiële aspecten lidmaatschap Golfclub 'De Schoot' 

Leden vanaf 21 jaar (2020)

Clubcontributie per jaar  €    95,00 (geboren voor 01-01-1941 € 60,00)
Baangeld per jaar €  885,00 (geboren voor 01-01-1941 € 619,50)
Totaal per jaar €  980,00 (geboren voor 01-01-1941 € 679,50)
Cateringbijdrage per jaar €    75,00

Nieuwe leden

betalen bovendien eenmalig bij toetreding: 

Entreegeld club  €  50,00 
Entreegeld baan  € 100,00
Totaal eenmalig  € 150,00
   

De toelating van nieuwe leden vindt plaats per 1 januari en 1 juli, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Entreegeld is verschuldigd vanaf de leeftijd van 27 jaar. 

Jeugdleden

  t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar 18 t /m 26 jaar  18 t /m 26 jaar 
(mits studerend)
Clubcontributie per jaar €   12,00 €   35,00 €   35,00 €   35,00
Baangeld per jaar €   25,00 €   25,00 € 345,00 € 150,00
Eigen bijdrage jeugdlessen per jaar € 140,00 € 140,00    
Totaal per jaar € 177,00 € 200,00 € 380,00 € 185,00

Jeugdlessen t/m golfvaardigheid (3 keer per maand, totaal 20 lessen).  

Aanvraagformulier Lidmaatschap zie pdf pdfinschrijfformulier en toestemmingsverklaring 

Voor leden die tijdelijk niet kunnen golfen:  Aanvraagformulier Inactief Lidmaatschap 

Toelichting

Clubcontributie  Bestemd voor lidmaatschap Golfclub "De Schoot" (incl. lidmaatschap NGF, abonnement op het Golfjournaal en aansprakelijkheidsverzekering).
Baangeld Bestemd voor Golf &Country Course Sint-Oedenrode. Hiervoor kan door de leden gebruik worden gemaakt van de baan en oefenfaciliteiten.
Cateringbijdrage Wordt gestort op uw cateringpas waarmee betaald kan worden op Golf & Country
Course Sint-Oedenrode.
Entreegeld club Eenmalige bijdrage bestemd voor Golfclub "De Schoot" bij aanvaarding van het lidmaatschap. 
Entreegeld baan Eenmalige bijdrage bestemd voor Golf & Country Course Sint-Oedenrode bij aanvaarding van het lidmaatschap.

Voor de betaling van de clubcontributie, het entreegeld club en de eigen bijdrage jeugdlessen, ontvangt u een rekening van de penningmeester van de Golfclub. 

Voor het baangeld, de cateringpas, de de cateringbijdrage en het entreegeld baan krijgt u de rekening van Golf & Country Course Sint-Oedenrode.