Financiële aspecten lidmaatschap Golfclub 'De Schoot' 

Leden vanaf 21 jaar (2019)

Clubcontributie per jaar  €    95,00 (geboren voor 01-01-1940 € 60,00)
Baangeld per jaar €  871,00 (geboren voor 01-01-1940 € 616,00)
Totaal per jaar €  966,00 (geboren voor 01-01-1940 € 676,00)
Cateringbijdrage per jaar €    75,00

Nieuwe leden

betalen bovendien eenmalig bij toetreding: 

Entreegeld club  €  50,00 
Entreegeld baan  € 100,00
Totaal eenmalig  € 150,00
   

De toelating van nieuwe leden vindt plaats per 1 januari en 1 juli, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Entreegeld is verschuldigd vanaf de leeftijd van 27 jaar. 

Jeugdleden

  t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar 18 t /m 26 jaar  18 t /m 26 jaar 
(mits studerend)
Clubcontributie per jaar €   12,00 €   35,00 €   35,00 €   35,00
Baangeld per jaar €   25,00 €   25,00 € 345,00 € 150,00
Eigen bijdrage jeugdlessen per jaar € 140,00 € 140,00    
Totaal per jaar € 177,00 € 200,00 € 380,00 € 185,00

Jeugdlessen t/m 17 jaar (3 keer per maand, totaal 20 lessen).  

Aanvraagformulier Lidmaatschap zie pdf pdfinschrijfformulier en toestemmingsverklaring

Toelichting

Clubcontributie  Bestemd voor lidmaatschap Golfclub "De Schoot" (incl. lidmaatschap NGF, abonnement op het Golfjournaal en aansprakelijkheidsverzekering).
Baangeld Bestemd voor Golf &Country Course Sint-Oedenrode. Hiervoor kan door de leden gebruik worden gemaakt van de baan en oefenfaciliteiten.
Cateringbijdrage Wordt gestort op uw cateringpas waarmee betaald kan worden op Golf & Country
Course Sint-Oedenrode.
Entreegeld club Eenmalige bijdrage bestemd voor Golfclub "De Schoot" bij aanvaarding van het lidmaatschap. 
Entreegeld baan Eenmalige bijdrage bestemd voor Golf & Country Course Sint-Oedenrode bij aanvaarding van het lidmaatschap.

Voor de betaling van de clubcontributie, het entreegeld club en de eigen bijdrage jeugdlessen, ontvangt u een rekening van de penningmeester van de Golfclub. 

Voor het baangeld, de cateringpas, de de cateringbijdrage en het entreegeld baan krijgt u de rekening van Golf & Country Course Sint-Oedenrode.