Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Golfclub De Schoot niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Golfclub De Schoot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die eventueel van derden afkomstig is,  geeft uitsluitend de persoonlijke informatie weer van de betreffende inzender. Golfclub De Schoot is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Gegevens 

Via het contactformulier op deze website vragen wij om uw gegevens. Deze hebben wij nodig om uw aanvraag uit te kunnen uitvoeren of uw vragen te beantwoorden. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat. Gegevens worden niet zonder toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover deze site dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites die buiten het golfclubdeschoot.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Golfclub De Schoot is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

© Sint-Oedenrode, 2018