Gebruikmaking van de baan en andere faciliteiten [en/of diensten] van Golfclub De Schoot geschied onder toepasselijkheid van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (de NGF). Deze zijn te vinden via https://www.ngf.nl/over-de-ngf/missie-en-visie/statuten-ngf. 

Daarnaast gelden de local rules van Golfclub De Schoot en de rules of golf zoals vastgesteld door de R&A.