KWALIFICATIEREGELS
PRO-AM wedstrijd 2022
clubleden

Deelname aan het Pro-Am Evenement voor clubleden vindt plaats volgens onderstaande kwalificatie regels. Naast pro’s en sponsoren, kunnen maximaal 32 leden van Golfclub De Schoot hieraan deelnemen. Uitgangspunt is dat er 16 flights worden bezet met 1 pro, 1 sponsor en 2 clubleden. Bij onvoldoende sponsoren en/of pro’s, zullen dus telkens per flight 2 clubleden minder kunnen deelnemen.

Van de leden t/m handicap WHS 27,9 mogen meedoen:
Matchplaykampioen Dames
Matchplaykampioen Heren
Matchplaykampioen Senioren Dames
Matchplaykampioen Senioren Heren
Strokeplaykampioen bruto Dames
Strokeplaykampioen bruto Heren
Strokeplaykampioen bruto Senioren Dames
Strokeplaykampioen bruto Senioren Heren
Winnaar kwalificatiewedstrijd Pro-Am Jeugd

Damesbeker Strokeplay bruto (3 personen)
Herenbeker Strokeplay bruto (3 personen)
Degene die heeft opgegeven om zich te kunnen plaatsen via de Damesbeker of Herenbeker kan zich niet meer plaatsen via de Seizoencup.

Seizoencup 1 Strokeplay bruto (12 personen, waarvan tenminste 1 dame)
Seizoencup 2 Strokeplay bruto (5 personen, waarvan tenminste 1 dame)
Indien er minder dan 16 flights zijn, worden de deelnemers in mindering gebracht op het aantal deelnemers van Seizoencup 1 en 2. Per flight minder, 1 deelnemer van Seizoencup 1 én 1 deelnemer van Seizoencup 2 (11 om 5, 10 om 4, enzovoort).

Voor de Damesbeker, Herencup en Seizoencup 1 en 2 geldt dat de beste 3 bruto scores van de te spelen wedstrijden, in de periode mei t/m augustus, tellen.

Plaatsing als Clubkampioen Matchplay heeft prioriteit.
De daardoor eventueel vrijgekomen plaats in Strokeplay, Seizoencup, Damesbeker of Herencup gaat dan automatisch over naar de eerstvolgende in diezelfde categorie, en zo verder. Indien een Clubkampioen Matchplay verhinderd is voor deelname Pro-Am, wordt nummer twee geplaatst. Mocht dan ook sprake zijn van verhindering, vervalt deelname via Matchplay, tenzij gespeeld is voor plaats 3 en 4. Dan plaatst zich nummer 3 respectievelijk 4.
Als een clublid zich via het kwalificatie reglement plaatst én hij/zij tegelijkertijd sponsor is, heeft clubdeelname prioriteit. Mocht de betreffende speler/sponsor dit anders willen, dient hij/zij dit voorafgaand aan de loting kenbaar te maken aan de Pro-Am Commissie.