Omdat onze jeugdafdeling het afgelopen jaar een spectaculaire groei heeft doorgemaakt hebben we in het ledenmenu daarvoor een speciaal blok ingeruimd.

de komende tijd zullen we dit blok verder uitbreiden zodat onze jeugd goed geinformeerd wordt over alle activiteiten.